جغجغه پولیشی اوکی دوکی

7,100 بازدید

این عروسک از مواد غیر مضر و پارچه بسیار نرمی ساخته شده است و تا سن 3 سالگی قابل استفاده برای کودکان می            باشد.

  • با فشردن قسمت پایینی عروسک صدا تولید می شود.
  • ابعادخرگوش:5*16سانتی متر
  • ابعادجوجه:5*16 سانتی متر
  • توجه شود قسمت پایین جغجغه با توجه به رنگ ممکن است صورتی و طوسی باشد

۱۱۰,۰۰۰ تومان

این عروسک از مواد غیر مضر و پارچه بسیار نرمی ساخته شده است و تا سن 3 سالگی قابل استفاده برای کودکان می            باشد.
  • با فشردن قسمت پایینی عروسک صدا تولید می شود.
  • ابعادخرگوش:5*16سانتی متر
  • ابعادجوجه:5*16 سانتی متر
  • توجه شود قسمت پایین جغجغه با توجه به رنگ ممکن است صورتی و طوسی باشد

ویژگی های محصول
آبی، صورتی، طوسی
ثبت نظر جدید و دیدگاه شما
جغجغه پولیشی اوکی دوکی