• سایزبندی: 

  سایز 40 : مناسب سه ماهگی

  سایز 45 :مناسب سه ماهگی تا شش ماهگی

  سایز 50 :مناسب شش ماهگی و نه ماهگی

۲۶۴,۰۰۰ تومان

 • سایزبندی: 

  سایز 40 : مناسب سه ماهگی

  سایز 45 :مناسب سه ماهگی تا شش ماهگی

  سایز 50 :مناسب شش ماهگی و نه ماهگی

ویژگی های محصول
ثبت نظر جدید و دیدگاه شما
سرهمی کرم مدرنا